dr hab. Maciej Witek

powrót do strony głównej

PUBLIKACJE


Monografie:

      Prawda, język i poznanie z perspektywy deflacjonizmu. Analiza krytyczna,
                                          Kraków: Aureus 2005, s. 379.

                                                               Książka została wyróżniona Nagrodą Indywidualną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2006).


     Spór o podstawy teorii czynności mowy,
                                        Szczecin: Wydawnicwo Naukowe US 2011, s. 466
                                        (seria
Umysł. Prace z Filozofii i Kognitywistyki).
                                                             Książka została wyróżniona nagrodą Zachodniopomorski Nobel 2011.

                                                             spis treści
                                                 strona wydawnictwa


Redakcja naukowa:

 1. Filozofia Nauki, Nr 3-4, 2003, blok artykułów III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne (zob. wprowadzenie „Od redakcji”, 49-50).

 2. Philosophica, Vol. 75, 2005, tom tematyczny Truth, Knowledge and The Pragmatics of Natural Language (zob. Introduction, 5-10).

 3. Filozofia Nauki, Nr 2, 2006, blok artykułów Prawda (zob. „Wstęp, 23-26).

 4. (razem z Iwoną Witczak-Plisiecką) Lodz Papers in Pragmatics, vol. 5, no 1, 2009, tom tematyczny Special Issue on Speech Actions (zob. „The many faces of speech act theory — editorial to special issue on speech actions”, 1-8).


Artykuły w języku angielskim:

 1. The Minimalist Conception of Truth and Philosophy of Science. Ajdukiewicz’s Account of Scientific Inquiry”, in: Artur Rojszczak, Jacek Cachro, Gabriel Kurczewski (eds.), Philosophical Dimensions of the Unity of Science, The Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003, 251-266.

 2. Wittgenstein and the Internalism-Externalism Dilemma”, in: W. Löffler & P. Weingartner (eds.), Knowledge and Belief. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. XI, Kirchberg 2003, 374-376.

 3. Searle, Burge and Intentional Content”, in: J. C. Marek & M. E. Reicher (eds.), Experience and Analysis. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. XII, Kirchberg 2004, 413-415.

 4. Truth and Conversation”, in: Maciej Witek (ed.), Truth, Knowledge and The Pragmatics of Natural Language, Ghent Univeristy, Ghent 2005, Philosophica, Vol. 75, 103-135.

 5. A Contextualist Account of the Linguistic Reality”, w: J. Odrowąż-Sypniewska (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, vol. 4, Warszawa: Semper 2008, 59-80.

 6. Scepticism About Reflexive Intentions Refuted”, Lodz Papers in Pragmatics, 5 (1), 2009, 69-83.

 7. Naturalizing Illocutionary Rules”, w: M. Miłkowski and K. Talmont-Kaminski (ed.), Beyond Description: Naturalism and Normativity, London: College Publications 2010, 243-264.

 8. Tacit Mechanisms and Heuristic Theorizing”, Filozofia Nauki, 1 (77), 2012, 33-44.

 9. Three Approaches to the Study of Speech Acts”, Dialogue and Universalism, 1, 2013, 129-142.

 10. How to Establish Authority with Words: Imperative Utterances and Presupposition Accommodation”, w: A. Brożek (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Warszawa 2013 (tom w druku).


Artykuły w języku polskim:

 1. Frege i semantyka języka naturalnego”, Principia, vol. XV, 1996, 177-190.

 2. Wittgenstein i realizm”, w: Maciej Soin (red.), Wittgenstein w Polsce, Warszawa 1998, 153-175.

 3. Uprzywilejowane wyrażenia”, Kwartalnik Filozoficzny, vol. XXVII, z. 4, 1999, 131-157.

 4. Deflacjonizm a element normatywny”, Filozofia Nauki, rok IX, 2001, nr 2 (34), 101-122.

 5. Czy deflacjonizm jest stanowiskiem niespójnym?”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXI, z. 2, 2003, 107-133.

 6. Jakiej teorii prawdy relatywiści potrzebują?”, Filozofia Nauki, nr 3-4, 2003, 143-158.

 7. Semantyczny deflacjonizm a pragmatyka inferencyjna”, w: T. Mróz i M. Sieńko (red.), Propositiones, Zielona Góra 2005, 165-181.

 8. Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy”, Filozofia Nauki, nr 3, 2005, 115-126.

 9. Spór o naturę prawdy z punktu widzenia teorii czynności mowy”, Filozofia Nauki, nr 2, 2006, 131-146.

 10. O dwóch dylematach dotyczących roli semantyki w badaniach nad językiem”, w: E. Kochan i P. Ziemski (red.), Oblicza kultury. Człowiek poznanie twórczość. Profesor Halinie Perkowskiej w darze, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, 185-210.

 11. Teoria teorii znaczenia”, Filozofia Nauki, nr 2, 2009, 99-112.

 12. Niedookreślenie językowe z punktu widzenia teorii zwrotnych warunków prawdziwości”, Filozofia Nauki, nr 3, 2009, 57-97.

 13. Między inferencjonizmem i antyinferencjonizmem: spór o naturę kompetencji komunikacyjnej po odkryciu zjawiska niedookreślenia językowego”, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa: Filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010, 63-90.

 14. Czynności illokucyjne jako akty interakcyjne”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 3, 2010, 359-390.

 15. Reporter w wielokulturowym świecie: między relatywizmem, prowincjonalizmem i krytycyzmem”, w: A. Głąb (red.), Filozofia i literatura (antologia tekstów), Warszawa: Semper 2011, 317-327.

 16. Koncepcja pojęć ad hoc jako wytworów interpretacji aktów komunikacyjnych. Analiza krytyczna”, w: J. Bremer i A. Chuderski (red.), Pojęcia, Kraków: TAiWPN, Universitas 2011, 139-172.

 17. Jakie skojarzenia ma umysł obliczeniowy? W obronie tezy o informacyjnej izolacji systemu wczesnego widzenia, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 6(2), 67-82.
 18. „Spór między internalizmem i eksternalizmem w teorii czynności mowy”, w: P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa V. Ewolucja języka, ewolucja językoznawstwa, Łódź 2013 (tom w druku)

 19. „Akty mowy”, w: J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Przewodnik po filozofii języka, Kraków 2013 (tom w druku).


Recenzje:

 1. Konsekwencje Radykalne”, Znak, nr 534, 1999, 170-175

 2. Problemy z nauką”, Znak, nr 548, 2001, 144-150.

 3. Retoryka i utopia”, Znak, nr 514, 1998, 130-137.

 4. Satysfakcja z prawdy”, Znak, nr 511, 1997, 150-157.


Inne publikacje:

 1. Dwa miesiące w Oxfordzie”, Forum Akademickie, nr 6 (70), 1999, 45-47.

 2. O pożytkach płynących z dzielenia włosa na czworo, Miesięcznik Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 3 (131), 2005, 6-9.

 3. O naturze i ograniczeniach filozofii”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 4-6 2010, 84.

 4. Kognitywistyka jako kierunek studiów”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 10-12 2010, 70-73.

 5. Mediacja międzykulturowa. Nowy kierunek studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 1-3 2012, 25-26.

 6. Rozum planujący, rozum improwizujący i prowincjonalizm”, Przegląd Uniwersytecki, Szczecin, nr 10-12 2012, 24-25.