Interdyscyplinarne Warsztaty
Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania

Pobierowo, 14-16.10.2011


Uczestnicy:

dr Katarzyna Budzyńska
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
http://www.slimn.wfch.uksw.edu.pl/content/view/73/105/
http://argumentacja.pdg.pl/budzynska/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


dr Kamila Dębowska-Kozłowska
Department of Pragmatics of English, Universytet im. Adama Mickiewicza
http://ifa.amu.edu.pl/fa/Debowska_Kamila?l=en


mgr Aleksandra Gad
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński

mgr Szymon Geisler
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński


mgr Magdalena Górna
Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
http://www.kulturoznawstwo.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105%3Agorna-magdalena&catid=37%3Adoktoranci&Itemid=126&lang=pl


dr Wacław Janikowski
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński


lic. Michał Jarmoc
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://szc.academia.edu/Micha%C5%82Jarmoc


mgr Agnieszka Jaworska
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

mgr Grzegorz Klicki
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński


dr hab. Wojciech Krysztofiak, prof. US
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://www.us.szc.pl/main.php/krysztofiak?xml=load_page&st=3334


mgr Joanna Krzemkowska-Saja
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://etykapraktyczna.pl/joanna-krzemkowska-saja.html


dr hab.
Marcin Matczak
Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, Instytut Nauk o Państwie i Prawie, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski


dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, prof. UW
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
http://www.filozofia.uw.edu.pl/pracownicy_old/informator/pracownicy/odrow.htmdr Karol Polcyn
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

dr Adriana Schetz

Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://www.aschetz.republika.pl/

dr hab. Tadeusz Szubka, prof. US
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://www.us.szc.pl/main.php/szubka


dr Iwona Witczak-Plisiecka

Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Uniwersytet Łódzki
http://ia.uni.lodz.pl/englang/staff/iwona_witczak-plisiecka


dr Maciej Witek
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://mwitek.univ.szczecin.pl


Olena Yaskorska
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego


dr hab. Renata Ziemińska, prof. US
Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński
http://www.us.szc.pl/main.php/zieminska