Interdyscyplinarne Warsztaty
Czynności mowy. Modele teoretyczne i ich zastosowania

Pobierowo, 14-16.10.2011


Prezentacje do wykładów:

Katarzyna Budzyńska, Chris Reed: Zakotwiczenie inferencji w dialogu

Katarzyna Budzyńska, Magdalena Kacprzak i Olena Yaskorska: Dialogowe akty mowy w modelach sztucznej inteligencji

Magdalena Górna: Akty mowy a obyczaj. Rozważania metodologiczne

Joanna Odrowąż-Sypniewska: Treść nieostrych czynności mowy

Iwona Witczak-Plisiecka: Problematyka współczesnych badań w ramach teorii aktów mowy


Maciej Witek: Założenie o heterogeniczności, hipoteza skutku interakcyjnego, eksternalistyczne ujęcie mocy illokucyjnej

oraz zasada pluralizmu eksplanacyjnego w badaniach nad czynnościami mowy


Renata Ziemińska: Pragmatyczna niespójność starożytnego sceptycyzmu